Adw. Karolina Kuszlewicz na co dzień zajmuje się sprawami związanymi z ochroną zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem...fot. Klub Gaja
Pomoc

Adwokat Karolina Kuszlewicz rzeczniczką praw zwierząt

Marcin Pniewski 2018-09-11 11:24:24 Komentarzy:
Polskie Towarzystwo Etyczne postanowiło powołać funkcję Rzeczniczki do spraw ochrony zwierząt. Funkcja Rzeczniczki powierzona została adw. Karolinie Kuszlewicz, specjalizującej się w prawnej ochronie zwierząt. Dotychczas nie było w Polsce takiego stanowiska. 

Potrzebę powołania rzecznika praw zwierząt zaproponował Klub Gaja

Klub Gaja na początku 2018 r. zainicjował kilkumiesięczną debatę w Polskim Towarzystwie Etycznym na temat przyszłych wspólnych działań na rzecz zwierząt. W oparciu o wyniki tej debaty, w której uczestniczyli naukowcy, prawnicy i działacze społeczni, Klub Gaja i PTE doszły do przekonania, że istnieje konieczność połączenia wiedzy naukowej z doświadczeniami organizacji pozarządowej, działającej od 30 lat na rzecz zwierząt, z profesjonalną wiedzą prawną, reprezentowaną przez mec. Kuszlewicz. Powołanie funkcji rzecznikowskiej ma na celu wyraźne, trwałe oraz oparte na wiedzy naukowej, etyce i prawie, reprezentowanie interesów zwierząt w Polsce. Powyższy cel będzie realizowany poprzez upowszechnianie w debacie publicznej wartości szacunku i troski wobec zwierząt, ich prawa do życia, prawa do wolności od cierpienia i do zaspokajania gatunkowych potrzeb, a także podnoszenie świadomości prawnej w zakresie ochrony zwierząt. Bardzo ważnym elementem działalności Rzeczniczki będzie również edukacja prozwierzęca i udział w kampaniach społecznych.

Karolina Kuszlewicz na co dzień zajmuje się sprawami związanymi z ochroną zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem

Znana jest m.in. z niezłomnego walczenia przed sądami o ochronę karpi, sprzedawanych bez wody. W jednej z tego typu spraw, w grudniu 2016 r. Sąd Najwyższy wydał pierwszy w historii wyrok w sprawie ochrony tych ryb. Za swoją pracę na rzecz zwierząt mec. Kuszlewicz została w listopadzie 2017 r. uznana numerem jeden w rankingu Rising Stars - Prawnicy Liderzy Jutra. Autorka bloga „W imieniu zwierząt i przyrody - głosem adwokata”, w ramach którego prowadzi działalność edukacyjną, upowszechniając prawo na rzecz zwierząt.

Źródło: mat. prasowe