fot. pixabay.com
Żywność

Credit Agricole: Rekordowe ceny zmniejszyły apetyt Polaków na masło

Marcin Pniewski 2018-08-31 14:37:03 Komentarzy:
GUS opublikował dziś dane o spożyciu niektórych artykułów konsumpcyjnych na mieszkańca w 2017 r. Są to dane bilansowe, które obejmują roczne spożycie w gospodarstwach domowych, gastronomii oraz w placówkach żywienia zbiorowego.

To pierwszy od 2011 r. spadek spożycia masła

W danych na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od 2011 r. spadek spożycia masła (o 2,1% r/r do 4,7 kg na mieszkańca). Jest on efektem rekordowych cen tego produktu, które oddziaływały w kierunku ograniczenia jego konsumpcji. Nieznacznie zwiększyło się natomiast bilansowe spożycie mleka, co jest zgodne z obserwowanym w ostatnich latach jego łagodnym rosnącym trendem. Warto zauważyć, że bilansowe spożycie mleka obejmuje nie tylko mleko pitne, ale i pozostałe produkty wytwarzane z mleka (bez masła).

Duże zaskoczenie stanowi natomiast spadek spożycia mięsa

Mowa o spadku o 4,2% do 70,3 kg. Złożyły się na niego niższe spożycie drobiu (o 7,9% do 26,9 kg) i wieprzowiny (o 2,5% do 39,8 kg) oraz wyższa konsumpcja wołowiny (o 9,5% do 2,3 kg). Dużą niespodzianką jest tutaj przede wszystkim wyraźny spadek spożycia drobiu, które rosło w ostatnich latach wspierane przez wysokie zainteresowanie konsumentów białym mięsem, a także jego relatywnie niskie ceny. Obniżenie spożycia wieprzowiny wynikało z silnego wzrostu jej ceny w 2017 r. Z kolei wyższa konsumpcja wołowiny, która wzrosła już drugi rok z rzędu, odzwierciedla rosnącą zamożność polskiego społeczeństwa.

Dane wskazały także na spadek spożycia owoców

Tu z kolei mowa o 1,9% do 53 kg, co w znacznym stopniu było efektem ich wysokich cen z uwagi na ubiegłoroczne przymrozki. Tegoroczne zbiory owoców zapowiadają się rekordowe, stąd można oczekiwać, że w 2018 r. spożycie owoców wzrośnie, wspierane przez ich niskie ceny. Zmiany spożycia bilansowego wybranych produktów zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Źródło: Credit Agricole